sunnuntai 9. tammikuuta 2011

Otteita viestintämarkkinalaista

Nykyään kun netti- ja puhelinliittymiä myydään pääsääntöisesti määräaikaisina ja joskus ne ottaa pannuun. Etenkin ne voivat ottaa pannuun, jos on kesken sopimuskauden köyhtynyt. Heitä varten on tämä pätkä:

Kuluttajalla on oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus päättyväksi kahden viikon kuluttua irtisanomisesta, jos hän on pääasiassa ilman omaa syytään joutunut maksuvaikeuksiin vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi. Kuluttajan irtisanoessa sopimuksen edellä mainitulla perusteella teleyrityksellä on oikeus ottaa kytkykaupan kohteena ollut päätelaite takaisin. Teleyritys ei saa periä kuluttajalta liittymäsopimuksen käyttämättä jäävään sopimusaikaan kohdistuvia maksuja.

Se ei minulle selvinnyt, että koskeeko tämä vain kytkykauppoja vai kaikkia määräaikaisia sopimuksia.

Tällainen saattaa kiinnostaa jotakuta:

Teleyritys saa kytkykaupan yhteydessä tehdä kuluttajan kanssa enintään kahden vuoden määräaikaisen liittymäsopimuksen. Jos teleyritys tarjoaa pidempää kuin 12 kuukauden sopimusta, kuluttajalle on tarjottava mahdollisuus tehdä 12 kuukauden määräaikainen liittymäsopimus.

Eli voisi ainakin kysyä minkähintainen on vuoden sopimus, kun sellaistakin on aina pakko tarjota.

Ja kytkykaupassa ostettu laite on palautettava kahden viikon kuluttua pyynnöstä sellaiseksi, että sitä voi käyttää muissakin liittymissä (kunhan siis sopimus on päättynyt).

Jäin miettimään, että olisikohan viime kesänä saanut purkaa kaikki sopimukset, kun hintoja korotettiin alv:n takia. Lakitekstistä minä ymmärtäisin niin.

Puhelin- ja nettiliittymiä ei myöskään saa sulkea, jos

1) erääntynyt maksu on alle 50 euroa;

2) erääntynyt maksu liittyy muun palvelun kuin viestintäpalvelun vastaanottamiseen;

3) erääntynyt maksu maksetaan kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä;

4) kuluttaja osoittaa maksun laiminlyönnin johtuvan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta kuluttajasta riippumattomasta syystä ja erääntynyt maksu maksetaan kuukauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä;

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, kun ilahdutat minua viestilläsi. Pienikin merkintä tuo ison ilon.